top of page

Behandling av förlossningsdepression

Det tar hårt på både psyke och kropp att föda barn. Att känna dig deprimerad när du redan är i ett sådant känslomässigt sinnestillstånd är riktigt tufft, och det är viktigt att du tar ditt mående på allvar.


Läs vidare för att lära dig mer om olika behandlingsmetoder för förlossningsdepression, och ladda ner LEIA Health-appen och gör vårt självskanningstest för att få en bättre förståelse för ditt mående.Om du känner dig psykiskt instabil bör du söka hjälp. Det finns inget skamfullt i det och det betyder inte att du är en dålig mamma, tvärtom! Du hjälper dig själv för att kunna hjälpa ditt barn. På BVC eller vårdcentralen finns hjälp att få och olika former av behandlingar att ta del av.


Samtalsterapi

Att känna att någon lyssnar på en är viktigt. Vid samtalsterapi träffar du antingen en sjuksköterska, läkare, psykolog eller kurator. Ni träffas vid flera tillfällen och pratar om det som känns svårt, där du kan få hjälp att hitta lösningar på dina problem. Det kan vara en bra idé att komma till samtalet utan din bebis, om det går.


Läkemedel

Det finns läkemedel som kan hjälpa dig att må bättre och som inte påverkar barnet negativt om du är gravid eller ammar. Läkaren hjälper dig med detta, som ofta sker i kombination med samtalsterapi.


Screening för förlossningsdepression

Sex till åtta veckor efter förlossningen ska alla som har fött barn fylla i ett formulär på BVC. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Formuläret är framtaget för att hitta tecken på depression hos nyförlösta och testet finns på ett 20-tal språk. Efter testet får du prata med en sjuksköterska, då kan det vara ett bra tillfälle att ta upp sådant som känns svårt. BVC kan förmedla kontakt med en psykolog eller en läkare om du behöver mer hjälp.

" Tack vara Leias daily check-in kunde jag se symtom på min förlossningsdepression och det hjälpte mig att söka hjälp."

Stöd för partner eller medförälder

Du som är medförälder eller adoptivförälder har också rätt att få hjälp på BVC. Du kan få ett enskilt samtal med BVC-sköterskan där du kan berätta om hur du mår. Du kan också söka vård på en vårdcentral. Där kan du få fylla i ett så kallat skattningsformulär. Det innehåller olika frågor och svarsalternativ. Formuläret handlar om hur svårt du har det när det gäller till exempel nedstämdhet, sömn och koncentration.Källa: 1177
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page