top of page

Vad innebär förlossningspsykos?

Det är vanligt att känna starka känslor under graviditeten eller när du nyss har blivit förälder. En del blir nedstämda en kort period medan andra får en depression eller posttraumatiskt stressyndrom. Några få som mår dåligt efter att de har fött barn kan få en förlossningspsykos. Här kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och var du kan söka hjälp. Ladda ner LEIA Health-appen och gör vårt självskanningstest för att få en bättre förståelse för ditt mående.


Tecken på förlossningspsykos


En förlossningspsykos är en ovanlig men allvarlig form av psykos. Den som har en förlossningspsykos kan till och med begå självmord eller skada sitt barn. Psykosen brukar komma mellan två veckor till tre månader efter att barnet har fötts.


Du kan ha fått en psykos om du har följande symtom:

 • Vanföreställningar. Du uppfattar tillvaron förändrad eller annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd eller utvald.

 • Du kan till exempel höra röster eller ljud som ingen annan hör.

 • Tankestörningar. Dina tankar blir osammanhängande och du kan lätt tappa fokus.

 • Ena stunden är allt som vanligt. Nästa stund kan du säga konstiga saker och vara svår att få kontakt med.

 • Innan psykosen är det vanligt att du har svårt att sova, känner dig nedstämd eller är mycket uppe i varv. Du har större risk att få en psykos om du tidigare har haft förlossningspsykos eller om du har bipolär sjukdom.


Söka vård vid förlossningspsykos

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning, en vanlig akutmottagning eller ring 112 om du eller någon annan har symtom på en förlossningspsykos. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symptom.


Posttraumatiskt stressyndrom

En del som mår dåligt efter förlossningen kan ha fått posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det kan bero på en traumatisk förlossning eller tidigare traumatiska upplevelser. Det är vanligt att man känner kraftig ångest vid tanken på förlossningen eller återupplever händelsen genom tillbakablickar och mardrömmar. Då är det viktigt att söka hjälp. Behandling av PTSD kan även hjälpa mot nedstämdhet.


Förlossningsdepression

Vid en depression är du nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor. Du känner dig nedstämd större delen av tiden.


Du kan känna igen dig i ett eller flera av följande påståenden:

 • Du kan ha svårt att känna glädje. Sådant som du tidigare tyckt om att göra är inte längre roligt.

 • Du har problem med sömnen och är mycket trött, utan energi och har svårt att koncentrera dig.

 • Du har skuldkänslor och känslor av hopplöshet. Du känner dig värdelös.

 • Humöret växlar. Du känner ångest, stark oro eller panik.

 • Du går upp eller ner i vikt, har svårt att äta eller småäter hela tiden.

 • Du orkar kanske inte sköta din hygien och kan även ha svårt att orka ta hand om barnet.

 • Det är jobbigt att träffa vänner och närstående.

 • Du har tankar om att skada dig själv eller barnet.


Symtomen kan vara olika från person till person. Kontakta en vårdcentral, barnmorskemottagning eller BVC om du tror att du har en depression.


Källa: 1177.se
Comments


bottom of page