top of page

Så håller ni kärleken vid liv under småbarnsåren

Att balansera föräldraskap och relationen med din partner kan vara en utmaning, särskilt under småbarnsåren. Men hur gör man för att inte tappa närheten till varandra ?

Här har vi samlat några värdefulla tips och reflektionsfrågor som kan hjälpa dig och din partner att förstärka och upprätthålla en hälsosam och kärleksfull relation under i den utmanande tiden efter att ditt barn har kommit till världen.

Ladda ner LEIA Health-appen nu för rätt stöd innan, under och efter din föräldraledighet.


Tips för att stärka er relation 1. Öppen och ärlig kommunikation

Nyckeln till att hantera konflikter ligger i att vara öppen och ärlig i er kommunikation. Ta er tid varje vecka för att prata om era känslor och tankar.


Diskutera era förväntningar på relationen och på ert föräldraskap.


Aktivt lyssnande på varandras perspektiv och behov kan skapa en djupare förståelse och minska konflikter.


2. Dela på sysslorna

Undvik att hamna i stereotypa könsmönster efter att ni har fått barn. Försök att fördela ansvaret för barnet och hemmet så jämnt som möjligt.


En balanserad arbetsfördelning kan minska frustration och konflikter.


3. Prioritera tid för er själva

Trots att småbarnsåren kan vara utmattande är det viktigt att prioritera tid för er själva som par och som individer. Försök att skapa stunder där ni kan koppla av tillsammans och återansluta.


Be om stöd från släktingar eller vänner för att få tid för er relation.


4. Empati och förståelse

Sätt er in i den andras situation och känslor. Kom ihåg att både du och din partner upplever stress och utmaningar i er nya roll som föräldrar.


Genom att visa empati och förståelse kan ni stötta varandra bättre.


5. Uppskattning och beröm

Visa uppskattning och beröm varandras insatser som föräldrar. Att erkänna och uppmuntra varandras positiva inslag kan stärka er relation.

" Leia-appen har varit ett fantastiskt stöd under vår resa som nyblivna föräldrar, vilket även har haft en positiv inverkan på vår relation. Jag är så tacksam att jag fick appen från min arbetsgivare."

Övning: Stärk er relation genom att reflektera över dessa frågor

Utöver dessa tips är det också viktigt att reflektera över er relation och kärlek till varandra. Sätt dig ner med din partner och gå igenom frågorna nedan. Skriv ner era svar var för sig och gå sedan igenom dem tillsammans:

1. Har ni en öppen och ärlig kommunikation med varandra?

Om inte, fundera över hur ni kan förbättra samtalet om era tankar och känslor med varandra på ett mer effektivt sätt.


2. Hur har era roller hemma förändrats sedan ni blev föräldrar, och hur påverkar det er relation?

Att erkänna dessa förändringar kan hjälpa båda parter att hitta ömsesidig förståelse och stöd för varandra.


3. Vad tycker du saknas i er relation just nu?

Det kan inkludera emotionella behov, kvalitetstid eller vissa gester. Genom att identifiera dessa områden kan ni arbeta tillsammans för att hantera dem och återuppbygga er koppling.


4. Vad behöver du mer av från din partner?

Uttryck öppet dina behov och förväntningar, säkerställande att båda parter känner sig hörda och förstådda.


5. Hur kan ni hantera konflikter eller oenigheter på ett konstruktivt sätt för att undvika att de påverkar er relation negativt?

Utforska strategier som aktivt lyssnande, kompromiss och sök professionell hjälp om det behövs.


6. På vilket sätt kan ni visa uppskattning och kärlek till varandra i vardagen?

Små gester av kärlek och tacksamhet kan göra stor skillnad för att vårda er koppling.


7. Vilka positiva vanor kan ni utveckla för att stärka er relation över tid?

Överväg aktiviteter som regelbundna dejtnätter, gemensamma intressen eller handlingar av vänlighet gentemot varandra.


Genom att regelbundet reflektera över och diskutera era relation och kärleken till varandra med dessa frågor, kan ni hjälpa till att bevara och stärka er kärleksrelation.


Senaste inlägg

Visa alla

Hozzászólások


bottom of page