top of page

Checklista för föräldraledighet: så gör du det smidigt för dig och din arbetsplats

När du förbereder dig inför din föräldraledighetsresa är det viktigt att ha en tydlig plan på plats. För att stödja dig under denna speciella tid har vi sammanställt en checklista för att säkerställa en smidig övergång.


Kom ihåg att varje familjs behov är unika, och vi finns här för att vägleda och stödja dig genom hela processen. Ladda ner LEIA Health-appen nu för rätt stöd innan, under och efter din föräldraledighet.Checklista inför din föräldraledighet


1. Informera arbetsgivaren i förväg

Skicka ett skriftligt meddelande till din arbetsgivare minst två månader innan du planerar att gå på föräldraledighet. Specificera även när du planerar att återvända till jobbet.


2. Känn till företagets riktlinjer

Bekanta dig med ditt företags policys gällande föräldraledighet, inklusive eventuella förmåner och skydd som de erbjuder.


3. Samarbeta med teamet

Arbeta tillsammans med ditt team och chef för en smidig övergång. Delegera arbetsuppgifter, utbilda kollegor om det behövs och säkerställ en tydlig kommunikation om eventuella problem uppstår.


4. Skapa autosvar

Använd autosvar på din mejladress för att informera kunder och andra intressenter om din frånvaro. Tydliggör när du förväntas vara tillbaka och ange alternativa kontaktpersoner.


5. Känn till dina förmåner

Undersök vilka förmåner du är berättigad till under din föräldraledighet, inklusive sjukvårdsförsäkring och pensionsbidrag.


6. Avbryt föräldraledigheten om nödvändigt

Om du behöver avbryta din föräldraledighet, meddela din arbetsgivare skriftligen minst en månad i förväg.


7. Planera utvecklingssamtal

Boka ett utvecklingssamtal efter föräldraledigheten och reflektera över eventuella ändringar du vill införa i ditt arbetsliv.


8. Njut av tiden

Glöm inte att föräldraledigheten är en möjlighet att stärka banden med ditt barn, skapa rutiner och ta hand om ditt eget välbefinnande.


"Jag är så tacksam att min arbetsgivare förstår vikten av stöd under föräldraledigheten. Leia-appen har verkligen varit ovärderlig för mig."

Följ vår checklista för föräldraledighet för en smidig övergång mellan arbetslivet och att vara förälder.


Comentarios


bottom of page