top of page

Bråk när man blivit förälder

Forskningsstudier visar att konflikter ökar och relationsnöjdhet minskar hos en stor del av alla par under barnets första levnadsår. Här följer en närmare titt på de utmaningar många par står inför och hur du kan få stöd.


Ladda ner LEIA Health-appen för att få skräddarsydd information och stöd innan och efter din förlossning.


Relationsproblem och könsroller: myter och verklighet

Långt ifrån alla lever i heterosexuella förhållanden, men en majoritet av alla föräldrapar består av en mamma och en pappa.

Många par, även närstående runt paret eller till och med professionella, menar att relationsproblem uppstår på grund av biologiska skillnader i hur män och kvinnor fungerar.


Många tänker också att skillnader mellan könen automatiskt gör att det måste finnas en naturlig uppdelning av hushållsarbete och känslomässigt ansvar.


Självklart finns det biologiska skillnader. Bara en av er har burit och fött barnet,

kan amma eller har bidragit med spermier. Det är även vetenskapligt bevisat att det finns skillnader mellan könen både hormonellt och i hur hjärnan fungerar.


Kön är dock inte två kategorier som alla människor ryms inom. Alla som identifierar sig som ett visst kön kommer inte att ha samma egenskaper. Vissa kvinnor kommer älska att amma medan andra kommer hata det. Vissa män kommer tycka föräldraledigheten är supermysig medan andra kommer tycka att den är långtråkig. Det är inte heller biologisk kodat i oss att ena könet inte klarar av att sköta tvätten eller ringa BVC.


Det är dessutom inte så enkelt att biologiska skillnader som finns på gruppnivå direkt kan översättas till hur vi beter oss som individer. Våra hormoner och biologi påverkar vårt beteende, men forskning visar att våra handlingar och hur vi beter oss också påverkar våra hormoner. Det vi gör mycket av kommer våra kroppar alltså anpassa sig till att bli bra på.


Eftersom vi från födseln fostras till att passa in i snäva könsroller kommer vi dock agera på ett sätt som passar den rollen och våra kroppar kommer anpassa sig därefter. Visst är det bra att göra det man är bra på men många relationer stupar då man fastnar i just dessa ojämställda könsroller där ena parten får ta mycket större ansvar för hem och barn.


Om det vore så enkelt att det är skillnader mellan könen som gör att vi bråkar och har svårt att kommunicera med varandra borde ju samkönade par vara relativt bråkfria? Verkligen inte. Oavsett parkonstellation bråkar par om precis samma saker:

  • Hushållsarbete

  • Sex

  • Ekonomi


Tips: Vill ni göra er relation en tjänst, slippa onödiga bråk och investera i er framtid? Fördela ert hushållsarbete jämställt!

- Veronika Palm, Leg. PsykologDen här artikeln är skriven av Veronika Palm som är legitimerad psykolog, författare och brinner för jämställdhet och kvinnofrågor. Hon har bland annat skrivit Relationsbibeln som är den kompletta handboken för par som vill skapa och bevara en välmående relation.

Comments


bottom of page