top of page

11 tips för jämställdhet i föräldraskapet: så hittar ni balansen

Har ni gått från att vara ett jämställt par till att känna er som ojämställda föräldrar? Även i de relationer där det finns en vilja att dela på ansvaret är det lätt hänt att en partner hamnar med det större ansvaret hemma.


Men vad kan man göra för att uppnå en mer jämställd fördelning hemma där båda tar lika stort ansvar för barnet, både känslomässigt och praktiskt?


Här har vi samlat några tips från författaren Marie Björks bok “Handbok i jämställt föräldraskap”. Ladda ner LEIA Health-appen nu för rätt stöd innan, under och efter din föräldraledighet.
11 tips från Marie Björks bok “Handbok i jämställt föräldraskap”


1. Se er som jämställda föräldrar

För att vara bra föräldrar tillsammans måste ni båda förstå varandras styrkor.

Genom att se varandra som lika viktiga skapar ni en grund för samarbete när ni tar hand om er lilla.


2. Bygg förtroende

Att lita på varandras förmåga som föräldrar är avgörande för en harmonisk relation.

Förtroende utgör grunden för ett starkt partnerskap, vilket gör det möjligt för er att navigera utmaningar med självförtroende och stödja varandra genom upp- och nedgångar.


3. Jämlik tid med barnet

Att dedikera lika mycket kvalitetstid med ert barn säkerställer att båda föräldrarna aktivt deltar i uppfostran.

Detta skappar trygghet och gynnar barnets utveckling på olika sätt.


4. Delat ansvar

Att dela ansvar för barnets behov och välmående innebär att gemensamt hantera barnomsorgsuppgifter, från matning till kvällsrutiner.

Denna strategi främjar teamwork och förhindrar att bördan enbart hamnar på en förälder, vilket främjar ett mer balanserat familjeliv.


5. Ha en gemensam strategi

Att utveckla en strategi för föräldraskap innebär att diskutera och komma överens om grundläggande principer och värderingar.

Genom att hitta en gemensam strategi lägger ni grunden för konsekventa och föräldraskapsmetoder.


6. Spara era förebilder

Trots värdefulla råd är det viktigt att skapa era egna förebilder baserat på er unika familjedynamik.

Genom att välja det som passar er behåller ni er egen föräldrastil och gör den unik.


7. Hushållsansvar

Att dela på hushållsuppgifter handlar inte bara om arbetsfördelning utan också om att skapa en stödjande hemmiljö.

Genom att samarbeta bidrar båda till en positiv och organiserad miljö.


8. Utvärdera könsroller

Genom att ifrågasätta traditionella könsroller kan ni skapa en föräldradymanik som överensstämmer med era värderingar.

Var uppmärksamma på samhällets förväntningar och välj ett förhållningssätt som känns rätt för er, och som främjar jämlikhet.


9. Konstant kommunikation

Att kommunicera regelbundet håller er uppkopplade och informerade om varandras tankar och känslor.

Regelbundna samtal hjälper er att hantera bekymmer snabbt och stärker er partnerskap.


10. Mutan till misslyckanden

Våga misslyckas och lär er från era misstag när ni hittar tillbaka till rätt väg.

Istället för att vara rädda för misstag kan ni använda dem som möjligheter att förbättra och stärka er relation.


11. Lyxen av jämställdhet

Att se jämlikhet i föräldraskapet som en lyx erkänner värdet av båda era insatser.

Unna er att njuta av resan och fira både de roliga och krävande stunderna som följer med att uppfostra ett barn.


" Att ha en arbetsgivare som erbjuder Leia-appen visar att de tar förädrahälsa på allvar. Tack för det!"

Genom att använda dessa tips kan ni främja en mer jämställd fördelning av ansvaret, vilket förstärkar er relation, personlig utveckling och välmående.Comments


bottom of page