top of page

4 tips: så behåller du dina anställda efter föräldraledigheten

Är jag på rätt plats? Finns det något mer jag vill uppnå? Föräldraledigheten är en tid då många stannar upp och reflekterar över sina liv och karriärer. Här tipsar vi om hur du som chef kan hjälpa dina medarbetare att hitta svaren på dessa frågor och samtidigt skapa en arbetsmiljö som stöttar deras personliga och yrkesmässiga utveckling.1. Skapa en öppen och stöttande arbetsmiljö där dina medarbetare känner sig bekväma att diskutera sina mål och funderingar om sin karriär. Genom att välkomna deras tankar visar du att du är angelägen om deras välmående och utveckling.


2. Förstå att föräldraledighet kan vara en tid av förändrade prioriteringar. Erbjud flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete om det är möjligt. Detta hjälper medarbetarna att hitta en balans mellan familjeliv och arbetsliv.


3. Många medarbetare använder föräldraledigheten som en chans att utveckla nya färdigheter eller tänka på sin yrkesutveckling. Erbjud stöd för utbildning eller karriärutveckling, även om det sker på distans.


4. Fortsätt att kommunicera med dina medarbetare under deras föräldraledighet. Ett enkelt "Hur mår du?" kan göra stor skillnad. Det visar att du bryr dig om dem som individer och inte bara som anställda.


Föräldraledigheten är en tid då medarbetare kan känna sig som de är "i limbo". De är inte helt i arbetsvärlden, men de är inte heller helt borta. Genom att erbjuda stöd och uppmuntran under denna period kan du hjälpa dina medarbetare att förbli engagerade och lojala. Och när de återvänder till arbetet, kommer de att vara ännu mer motiverade att göra sitt bästa.

Comments


bottom of page