top of page

Föräldrautbildning
Nästan alla förstföderskor deltar i den föräldrautbildning som mödravården ordnar inför förlossningen. Där deltar även flertalet förstagångspappor/partners. På många håll ordnar man dessutom särskilda pappagrupper i barnavårdscentralernas (BVC) regi.


En del mödravårdscentraler (barnmorskemottagningar) erbjuder olika typer av temagrupper. Dessa vänder sig till exempel till omföderskor, unga föräldrar, ensamstående gravida, blivande tvillingföräldrar eller blivande föräldrar med olika etniska bakgrunder. På en föräldrautbildning brukar du erbjudas träffar både före och efter förlossningen.

Varför föräldrautbildning? Att få barn är inte i första hand en medicinsk företeelse utan framför allt en social händelse. Därför är föräldrautbildningens främsta syfte att stärka kvinnan och mannen i sin tro på sig själva som föräldrar.


Man brukar ta upp ämnen såsom:

  • fysiska och psykiska tillstånd under graviditeten

  • fostrets utveckling - följ den också gärna i vår gravidkalender, vecka för vecka

  • förlossningen och första tiden hemma

  • förebyggande hälsovård - kost, alkohol, träning

  • relationen mellan föräldrarna

  • samhällsinformation - graviditetspenning, föräldrapenning

  • möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar

Upplägget för föräldrautbildning och föräldragrupper kan variera, så vänd dig till din barnmorska för att få information om hur det ser ut hos just dig.


Föräldragrupperna 8-10 blivande föräldrar bildar en föräldragrupp. Ni blir utvalda så att ni beräknas föda vid ungefär samma tidpunkt och, om det går, så att ni bor nära varandra. Samma grupp fortsätter, om möjligt, i föräldrautbildningen efter förlossningen i BVCs regi.

Ibland blir det så att man lär känna varandra och ses för egna barnvagnspromenader.

Föräldragrupperna inom MVC träffas normalt 5-6 gånger, en gång var eller varannan vecka, före förlossningen och om möjligt 1 gång efter förlossningen. Därefter tar BVC över ansvaret för föräldrautbildningen med ytterligare 4-5 träffar.


Barnmorskan respektive BVC-sjuksköterskan organiserar träffarna, leder samtalen och bidrar med sin erfarenhet. Det är ni blivande föräldrar som påverkar innehållet!Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page