top of page

Vad är förlossningsdepression?

Depression kan vara resultatet av en mängd olika faktorer, från hormonella förändringar till bristande stöd. Att hantera dessa utmaningar kan vara svårt, men det är viktigt att komma ihåg att hjälp finns att få. Att söka stöd är ett viktigt steg mot välmående för både dig och ditt barn. Ladda ner LEIA Health-appen för att ta del av självskattningstestet för förlossningsdepression.




Depression efter förlossning

En depression kan påverkas av saker i kroppen, till exempel hormoner eller sömnbrist. Det kan också bero på andra saker. Här är exempel på sådant som kan göra att du lättare får en depression:

  • En besvärlig graviditet, förlossning eller adoption.

  • Svårt att få till matningen av barnet. Det kan vara svårt att få amning att fungera.

  • Du tvivlar på din förmåga att ta hand om barnet.

  • Du kanske egentligen inte ville skaffa barn från början.

  • Du saknar stöd från närstående.

  • Barnet skriker mycket. Hen kan vara svår att mata eller sover bara i korta perioder.

  • Du har konflikter och svårigheter som inte har med barnet att göra.

  • Du har upplevt tidigare psykiska problem eller trauman.

  • Du har en rubbning i sköldkörtelns funktion.

Oftast är det flera olika saker som gör att du får en depression. Ibland går det inte att veta vad depressionen beror på. Att föda ett barn kan vara en av de mest glädjefyllda stunderna i livet, men det kan också vara en utmanande tid för många föräldrar. För vissa kan det leda till förlossningsdepression, vilket kräver särskilt stöd och behandling.Men det är viktigt att du tar hjälp om du känner igen dig i ovanstående punkter.

 

Hur hanterar jag min förlossningsdepression?

Att föda barn är en stor påfrestning både psykiskt och fysiskt. Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd eller deprimerad efter förlossningen. Det är viktigt att ta hand om sig själv och sitt välmående, särskilt om du upplever symtom på förlossningsdepression.

Om du känner dig psykiskt instabil är det viktigt att söka hjälp, det finns ingen skam i att be om stöd, och det betyder inte att du är en dålig förälder. Tvärtom, att ta hand om ditt eget välmående är avgörande för att kunna vara en bra förälder för ditt barn. Det finns olika former av behandlingar och stöd att ta del av om du kämpar med förlossningsdepression.Här är några sätt att hantera och behandla förlossningsdepression.

Screening för förlossningsdepression

Sex till åtta veckor efter förlossning ska alla föräldrar fylla i ett formulär för att blir screenad för förlossningsdepression, detta gör man på BVC och formuläret kallas för EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Detta formulär är utformat för att upptäcka tecken på depression hos nyblivna föräldrar och finns tillgängligt på flera språk. Efter screeningen kan du diskutera resultaten med en sjuksköterska och få vidare stöd och hjälp om det behövs, BVC kan förmedla kontakt med en psykolog eller läkare.


Terapi

Att känna att någon lyssnar på en är viktigt. Samtalsterapi kan vara till stor hjälp, då träffar du antingen en sjuksköterska, läkare, psykolog eller kurator. Ni träffas vid flera tillfällen och pratar om det som känns svårt, där du kan få hjälp att hitta lösningar på dina problem. Det kan vara en bra idé att komma till samtalet utan din bebis, om det går.


Läkemedel

Vissa fall kan kräva medicinsk behandling. Det finns läkemedel som kan hjälpa dig att må bättre och som är säkra att använda under graviditet eller amning. Din läkare kan guida dig genom de olika alternativen, och ofta kombineras medicinering med samtalsterapi för bästa resultat.

Stöd för partner eller medförälder

För partners eller medföräldrar finns också stöd att få. På BVC kan du få enskilt stöd och rådgivning för att hantera de utmaningar som kan uppstå efter förlossningen. Där kan du få fylla i ett så kallat skattningsformulär. Det innehåller olika frågor och svarsalternativ. Formuläret handlar om hur svårt du har det när det gäller till exempel nedstämdhet, sömn och koncentration.

Kontakta en vårdcentral eller barnmorskemottagning eller psykolog om du tror att du har en depression. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Du kan även ladda ner LEIA Health-appen och göra självskattningstestet för förlossningsdepression för att ytterligare se över ditt mående.

"Tack vare depressions-screeningen i LEIA Health-appen, kunde jag söka hjälp i tid för min förlossningsdepression som jag inte trodde att jag hade. Det var tack vare screeningen i appen som jag på riktigt förstod hur jag egentligen mådde!''




Comments


bottom of page