top of page

Feedback och enkäter: nyckeln till förbättringar och utveckling

Att välkomna ett barn till familjen är en stor livshändelse, och för dina anställda kommer denna resa med sina egna glädjeämnen och utmaningar. Som chef är det viktigt att erbjuda rätt stöd och resurser för dina teammedlemmar när de navigerar genom föräldraskapet. Ett bra sätt att göra det på är genom regelbunden feedback och enskilda samtal.

Fördelarna med feedback

Att genomföra enkäter anpassade till föräldraskap ger dina anställda möjlighet att uttrycka sig öppet och anonymt. Denna anonymitet kan uppmuntra till ärliga svar och ge värdefulla insikter.


Vad man ska inkludera i enkäterna:


● Fråga om hur de upplever balansen mellan arbete och fritid, och om de känner att de har den flexibilitet som krävs för att hantera sitt föräldraansvar på ett bra sätt.


● Fråga om vilka resurser och stöd de tycker är mest hjälpsamma, samt eventuellt ytterligare stöd de kan behöva, såsom flexibla arbetsarrangemang.


● Få en uppfattning av deras emotionella välmående genom att fråga om stressnivåer, arbetsrelaterad ångest eller specifika utmaningar de står inför som föräldrar.


● Fråga om deras karriärdrömmar och om de känner sig stöttade i sin vidareutveckling samtidigt som de balanserar föräldraskapet.


● Uppmuntra föräldrarna att dela eventuella förslag eller idéer för att förbättra upplevelsen av arbetsplatsen för kollegor som är föräldrar.


Kraften i enskilda samtal

Medan enkäter ger värdefull data erbjuder enskilda samtal en mer personlig och nyanserad förståelse för dina anställdas behov. Boka in regelbundna möten för att diskutera deras erfarenheter i större detalj. Dessa samtal skapar en trygg miljö för dem att uttrycka sina bekymmer och be om vägledning.


De återkopplingar och insikter som samlas in genom enkäter och enskilda samtal är ovärderliga. De ger dig som chef möjlighet att fatta informerade beslut och anpassa dig därefter. Till exempel:


● Om återkopplingen visar att det finns ett behov av mer flexibla arbetstider, överväg att införa alternativ för flexibla schemaläggningar.


● Om föräldrar uttrycker oro över arbetsrelaterad stress, utforska wellnessprogram eller resurser för stresshantering.


● Om karriärutveckling är en prioritet, arbeta tillsammans för att skapa en personlig utvecklingsplan som överensstämmer med deras resa som föräldrar.


Genom att främja en öppen dialog genom återkoppling och enskilda samtal skapar du en miljö där dina anställda känner sig värderade, hörda och stöttade.


Comments


bottom of page