top of page

Fördelarna med att skapa en föräldravänlig arbetsplats

Företag har mycket att vinna på att skapa en arbetsplats där medarbetarna på ett friktionsfritt sätt kan kombinera sin yrkesroll med rollen som förälder.  1. Nöjda medarbetare skapar starka team som i sin tur bidrar till organisationens framgång.

  2. En bra balans mellan jobb och fritid minskar stress och ökar välbefinnandet hos de anställda.

  3. Ett företag som har ett rykte om sig att vara föräldravänligt lockar till sig toppkompetens.

  4. Genom att lyckas behålla erfarna medarbetare stannar kunskapen inom bolaget.

  5. Att skapa en föräldravänlig arbetsplats kan minska personalomsättningen och de kostnader som är förknippade med rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

  6. Kostnader relaterade till stress och sjukdomar bland de anställda kan minska.

  7. Företag som har familjevänliga policys sticker ut på arbetsmarknaden.

  8. När föräldrar känner att de kan hantera sina arbets- och familjeansvar på ett balanserat sätt, kan detta leda till ökad produktivitet och färre frånvarotimmar på grund av stressrelaterade problem.

Dessa fördelar visar tydligt hur en föräldrarvänlig arbetsplats inte bara gynnar de anställda utan också ger företag en konkurrensfördel på dagens arbetsmarknad.


Comentarios


bottom of page