top of page

5 tips: så stöttar du dina medarbetare under föräldraledighetenGenom att skapa en stöttande arbetsmiljö kan du hjälpa dina medarbetare att balansera föräldraskap och jobb. Här är några tips om hur du kan gå tillväga:

  1. Erbjud flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete för att möta de oförutsägbara scheman som ofta följer med föräldraskapet.

  2. Erbjud förmåner under föräldraledigheten för att lätta på den ekonomiska bördan för nya föräldrar.

  3. Ha en öppen kommunikation med de anställda under föräldraledigheten och håll dem informerade om eventuella förändringar på arbetsplatsen.

  4. Förbered en dialog kring återgången till arbetet och sätt dig in i medarbetarnas behov, bekymmer och funderingar kring att återvända till arbete.

  5. Skapa en företagskultur där de anställda kan prata öppet om sitt föräldraskap och dess utmaningar för att främja förståelse och empati inom teamet.
Comments


bottom of page